Monday, February 15, 2010

World Routes - World Routes in Istanbul Bölüm 1

Erkan Oğur holding a kopuz lute in April 2007,...Image via Wikipedia

Biraz Fatih Akın 'ın "Crossing the Bridge"i tarzında.
BBC hazırlamış(Moshe Morad). 2. bülümü de önümüzdeki cumartesi yayınlanacak ve Erkan Oğur da çalacak. İple çekiyorum.

World Routes - World Routes in Istanbul Bölüm 1

2. bölüm çıktı:
World Routes- Istanbul Bölüm 2

Reblog this post [with Zemanta]

No comments: